home / Inzeráty / Pro uchazeče / Pracovník/ce oddělení informatiky

Pracovník/ce oddělení informatiky

platová třída 10 Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
202007232784
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Specializované a kreativní profese
Pracovní pozice
Pracovník/ce oddělení informatiky
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vyšší odborné
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.9.2020
Mzda
platová třída 10
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • zajišťování správy (administrování) systému informačních a komunikačních technologií, definování problémů a jejich řešení.

Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době.

Kontakt – telefon: Ing. Miloš Tomek, 724 794 351; milos.tomek@trebic.cz.

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 • způsobilost k právním úkonům (svéprávnost)
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)
 • znalost českého jazyka

Další požadavky:

Požadované vzdělání - ukončené středoškolské vzdělání v oboru, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání výhodou, požadovaný obor, zaměření - informatika, informační technologie, popř. příbuzné obory

Požadované znalosti:

 • znalost v oblasti informačních technologií na úrovni technické podpory (detekce závad HW a SW a schopnost jejich odstranění)
 • znalost problematiky síťového provozu a jeho zabezpečení, znalost síťových zařízení CISCO výhodou
 • znalost operačních systémů na platformě Microsoft, Linux
 • povědomost o informačních systémech veřejné správy (CzechPOINT, IS RŽP, IS Eliška, CDBP, IS CRV MD ČR, CMS 2.0 atd.)

Další dovednosti, schopnosti:

 • časová a pracovní flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
 • schopnost práce pod zátěží
 • schopnost týmové spolupráce
 • dobré komunikační schopnosti
 • alespoň pasivní znalost anglického jazyka
 • řidičské oprávněním skupiny B, aktivní řidič
 • praxe v oboru vítána

Nabízíme

 • pravděpodobný nástup 01.09.2020
 • platová třída 10.
 • místo výkonu práce Třebíč
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 21.08.2020 na adresu: Městský úřad Třebíč Masarykovo nám. 116/6 674 01 Třebíč, popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč. Obálku označte slovy: „„Výběrové řízení – IT“

Soubory ke stažení

VŘ Oddělení informatiky

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT