home / Inzeráty / Pro uchazeče / Příslušník Policie České republiky

Příslušník Policie České republiky

25 720 Kč Kč Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Kraj Vysočina Plný
Kód inzerátu
202006182751
Kontaktní osoba
Lenka Kvášová, Kamila Škrháková, Personalistky, e-mail: krpj.nabor@pcr.cz, tel.: 974 261 407, 974 261 406
Adresa sídla firmy
Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
Obor
Ostatní
Pracovní pozice
Příslušník Policie České republiky
Místo výkonu práce
Kraj Vysočina
Požadovaný stupeň vzdělání
Středoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
Ihned
Mzda
25 720 Kč
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Policie stále přijímá nové policisty. Mladým lidem nabízíme stabilní a perspektivní povolání.

Požadavky na zaměstnance

Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí doručit na příslušné personální pracoviště policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat následující podmínky:

 1. občanství České republiky
 2. věk nad 18 let
 3. plná způsobilost k právním úkonům
 4. bezúhonnost*
 5. střední vzdělání a vyšší
 6. fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby*
 7. není členem politické strany nebo politického hnutí
 8. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost 
 • Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten  s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti.  
 • Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
   

Nabízíme

Nástupní výše služebního příjmu policisty, včetně zvláštního příplatku, činí 25 720 korun. Výše služebního příjmu se zvyšuje po jednom roce, tedy po absolvování základní odborné přípravy. Kromě toho může nově přijatý policista získat náborový příspěvek ve výši 75 000 korun. stabilní finanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, odchodné, výsluhový příspěvek a řadu dalších výhod.

Poznámka k volnému místu

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho souhlas s poskytováním a zpracováním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, a také zdravotní prohlídku.

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT