home / Inzeráty / Pro uchazeče / Referent odboru školství a kultury na úseku státní správy ve školství

Referent odboru školství a kultury na úseku státní správy ve školství

platová třída 10 Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
201805141593
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: b.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Administrativa a finance
Pracovní pozice
Referent odboru školství a kultury na úseku státní správy ve školství
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vyšší odborné
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.8.2018
Mzda
platová třída 10
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) na úseku mateřských škol, základních uměleckých škol, školních jídelen a domu dětí a mládeže, zpracování podkladů pro návrh rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení, kontrola vykazovaných údajů ve statistických výkazech, komunikace se zřizovateli škol a školských zařízení v působnosti ORP, kontrola náležitostí zápisu v rejstříku škol.

Bližší informace: Ing. Jindřiška Pánková, vedoucí odboru, 568 896 165, +420 724 090 780.

 

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, 
 • způsobilost k právním úkonům, 
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
 • znalost českého jazyka.


Další požadavky: 

 • požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, požadovaný obor,
 • zaměření: ekonomika, veřejná správa,

Požadované znalosti

 • znalost z. č. 128/2000 Sb., o obcích, z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) včetně prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu týkající se předškolního, základního a zájmového vzdělávání a školních jídelen, z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC,

Další dovednosti, schopnosti

 • zkouška odborné způsobilosti v oboru vítána,
 • praxe v oboru vítána,
 • komunikativní schopnosti,
 • samostatnost v rozhodování,
 • spolehlivost, psychická odolnost,
 • schopnost jednat se starosty obcí a jinými orgány,
 • řidičský průkaz skupiny „B“, ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce.

Nabízíme

 • Pravděpodobný nástup od 01.08.2018, 
 • platová třída 10., 
 • místo výkonu práce Třebíč, 
 • pracovní poměr na dobu neurčitou.

Poznámka k volnému místu

Náležitosti přihlášky viz příloha pod tímto článkem. 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 01.06.2018 do 12 hodin na adresu: Městský úřad Třebíč
Masarykovo nám. 116/6
674 01 Třebíč, popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice referent OŠK“.

Soubory ke stažení

VŘ - OŠK

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT