home / Inzeráty / Pro uchazeče / Úředník - odborný referent oddělení Úřad územního plánování

Úředník - odborný referent oddělení Úřad územního plánování

platová třída 10 Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
202006242759
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Administrativa a finance
Pracovní pozice
Úředník - odborný referent oddělení Úřad územního plánování
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vysokoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
3.8.2020
Mzda
platová třída 10
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

 • Výkon státní správy na úseku územního plánování pro město Třebíč a pro správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč
 • pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území obce Třebíč, aktualizace těchto dokumentací a podkladů
 • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií na žádost obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, aktualizace těchto dokumentací a podkladů
 • pořizování územně analytických podkladů
 • poskytování územně plánovací informace
 • vydávání závazných stanovisek, vyjádření k využití území

 

Kontakt – telefon: Mgr. Jana Sklenářová, vedoucí oddělení Úřad územního plánování, tel. 568 896 233.

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče dle příslušné legislativy:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)
 • znalost českého jazyka

Další požadavky:

 • požadované vzdělání - Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • požadovaný obor, zaměření - v souladu s § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, popřípadě znalosti z oblastí: územní plánování, regionální rozvoj, geografie, kartografie, životní prostředí, apod.
 • požadované znalosti - schopnost orientace ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., a ve správním řádu – zákona č. 500/2004 Sb.
 • znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce

Další dovednosti, schopnosti:

 • komunikativní schopnosti
 • samostatnost v rozhodování
 • přesnost, spolehlivost, psychická odolnost
 • praxe v oboru vítána

Výhodou:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování
 • zkušenosti z oblasti územního plánování

Nabízíme

 • Pravděpodobný nástup: 8-9/2020
 • platová třída 10
 • místo výkonu práce Třebíč
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT