home / Inzeráty / Pro uchazeče / Vedoucí Městského kulturního střediska Náměšť nad Oslavou

Vedoucí Městského kulturního střediska Náměšť nad Oslavou

dle vzdělání a praxe Kč Město Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Plný
Kód inzerátu
201904102078
Kontaktní osoba
Mgr. Jaromíra Moudrá, tajemnice, e-mail: moudra@mesto-namest.cz, tel.: 568619120
Adresa sídla firmy
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou
Webové stránky
Obor
Manažerské, vedoucí pozice a HR
Pracovní pozice
Vedoucí Městského kulturního střediska Náměšť nad Oslavou
Místo výkonu práce
Náměšť nad Oslavou
Požadovaný stupeň vzdělání
Středoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.6.2019
Mzda
dle vzdělání a praxe
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Komplexní řízení organizace.

Požadavky na zaměstnance

Vzdělání: minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

znalosti/dovednosti: 

 • všeobecný přehled o právních předpisech souvisejících s řízením příspěvkové organizace a s činností v oblasti kultury 
 • všeobecný přehled v oblasti kulturního a společenského života nejen v Náměšti nad Oslavou a v oblasti informačních a turistických center 
 • praxe s organizováním kulturních, společenských a podobných akcí 
 • praxe ve vedení kolektivu 
 • velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti 
 • výborné komunikační a prezentační dovednosti 
 • spolehlivost, samostatnost, schopnost koncepční práce a analytického myšlení 
 • iniciativní přístup k plnění pracovních povinností 
 • občanská a trestní bezúhonnost 
 • znalost práce na PC 
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič 
 • znalost nejméně jednoho cizího jazyka

Nabízíme

 • zajímavou a kreativní pracovní pozici
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Poznámka k volnému místu

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul 
 • datum a místo narození 
 • státní příslušnost 
 • místo trvalého pobytu 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
 • kontaktní spojení - e-mail a telefon 
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno přiložit: 

 • Motivační dopis v rozsahu max. 0,5 strany A4. 
 • Koncepci rozvoje městského kulturního střediska (v rozsahu do 4 stran strojopisu). 
 • Strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech. 
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. 
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými přílohami uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – vedoucí MěKS“ osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu: Městský úřad Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 07.05.2019.

Bližší informace o výběrovém řízení podá tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, tel.: 568 619 120, e-mail: moudra@mesto-namest.cz.

Upozornění pro uchazeče: Vybraným uchazečům bude pozvánka na osobní pohovory zaslána na jimi uvedené e-mailové adresy. Město Náměšť nad Oslavou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu, případně nejmenovat žádného z uchazečů na vedoucí pracovní místo. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Soubory ke stažení

VŘ - MKS Náměšť n/Osl

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT