home / Užitečné informace / Profily firem / PBS INDUSTRY, a.s.
PBS INDUSTRY, a.s.

PBS INDUSTRY, a.s.

PBS INDUSTRY, a.s. je dynamicky se rozvíjející kvalitní výrobce i dodavatel produktů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti energetických a teplárenských celků. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s profesionálním přístupem k zákazníkům, vybavenými moderní technikou. Strategie společnosti je postavena na dlouhodobé spolupráci s partnery nejenom směrem k zákazníkům, ale také k dodavatelům.

www.pbstre.cz

Firemní inzeráty

řidič/ka VZV

Hledáme spolupracovníky, kteří mají chuť pracovat v přátelském prostředí strojírenské firmy

Co budete dělat:

 • obsluha vysokozdvižného vozíku a manipulační techniky
 • příjem a výdej přepravovaného nákladu
 • umisťování přijatého nákladu na předem určená místa
 • označování a uskladňování nákladu
 • kontrola a vedení příslušné dokumentace
dohodou - Kč PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Projektový manažer

Chceš zahájit svou kariéru v oblasti řízení projektů? Chceš pracovat na unikátních zahraničních projektech a denně využívat angličtinu? Projektový manažeři jsou motorem naší firmy. Přivítá Tě tým profesionálů, kteří Tě zaškolí a budou Ti oporou. Více než počet let praxe nás zajímá chuť a „drajv“.

Co budeš dělat:

 • podílet se na projektech pro energetický, potravinářský nebo podmořský těžební průmysl
 • mít odpovědnost za projekty od počáteční fáze až po konečnou expedici a fakturaci
 • spravovat a vést svěřenou dokumentaci v oblasti řízení projektu
 • stanovovat harmonogram a jeho aktualizaci
 • kontrolovat průběh zakázky jednotlivými výrobními odděleními a upozorňovat na případné nesrovnalosti
 • konzultovat se zákazníkem design, výrobu a datum finálních inspekcí
dohodou - Kč PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Obsluha svařovacího robota

 • obsluha svařovacího robota dle pokynů
 • konečná úprava svárů
 • zakládání výrobku na upínací přípravek
 • kontrola výrobku po svařování
dle zkušeností - Kč PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Strojní zámečník

 • výroba strojních součástí dle výrobní dokumentace
 • sestavování částí strojů a strojních zařízení
 • provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení
dle zkušeností - Kč PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Technik kvality

 • provádění kontroly jakosti, kontrolních, vizuálních a rozměrových zkoušek na dílně
 • zpracovávání a vytváření podkladů pro průvodní technickou dokumentaci kvality na základě požadavků zákazníka
 • spolupráce s navazujícími útvary – technologie, výroba, obchod, konstrukce
 • dodržování systému jakosti
 • řešení neshod a reklamací výrobků 
 • provádění přejímek od zákazníků i u dodavatelů
dohodou - Kč PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Inženýr kvality

 • Předávání výrobků zákazníkům
 • Plánování a kontrola dokumentace k zakázkám
 • Zpracování a aktualizace plánů kvality na základě požadavku zákazníka
 • Komunikace se zákazníky a dodavateli služeb
 • Podpora technické kontroly a svářečského dozoru
 • Spolupracovat s vedoucími projektu, výrobou a technickou kontrolou na přípravě výrobků k finální inspekci zákazníkem, případně opakované finální inspekci
 • Předávat výrobky společnosti zákazníkovi k finální inspekci a zajišťovat zpětnou vazbu do společnosti k organizačním útvarům odpovědným za jejich realizaci
 • Spolupracovat s vedoucími projektu a pozicí „Dokumentace k zakázkám“ na plánování obsahu dokumentační knihy
 • Spolupracovat s vedoucími projektu na kontrole dokumentační knihy před předáním zákazníkovi
 • Zajišťovat podporu svářečského dozoru zejména na svářecích halách
 • Spolupracovat s vedoucími projektu na vystavování koncesí z hlediska revize požadavků na kvalitu výrobku a stanovování příčin neshod a nápravných opatření
 • Spolupracovat s vedoucími projektu na vystavování eSDR
 • Spolupracovat s technickou kontrolou na vytváření a aktualizaci kontrolních postupů
dle dohody - Kč PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT