Obor

Pro uchazeče

Technický pracovník

Technické zajištění akcí, příprava sálů a prostor, údržba budovy včetně drobných oprav, řidič (ŘP sk.B).

dle plat. tarifu Městské kulturní středisko Třebíč Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo nám. 47, Třebíč Plný

Lektor profesního školení řidičů

  • lektor profesního školení řidičů v dohodnutých dnech
dohodou Školící centrum Vostrý, s.r.o. Třebíč Částečný

Etoped

  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, vytyčení hlavních problémů, stanovení individuálního plánu podpory a realizace intervenčních činností
  • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dětmi a jejich zákonnými zástupci
  • Spolupráce na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
  • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa
23520 Středisko výchovné péče STŘED Třebíč, Moravské Budějovice Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT