Obor

Pro uchazeče

SVÁŘEČ

CO BUDETE DĚLAT?

 • Svařovat kovové potrubí a konstrukce
Dle dohody Nový start Třebíč Plný

IT - TECHNIK

Pro naše pracoviště ve Velkém Meziříčí – Česká republika (mezi Jihlavou a Brnem) hledáme nového zaměstnance na pracovní pozici: IT - technik.

Náplň práce:

 • servis HW - servis a údržba SW 
 • aktualizace mapy sítě 
 • aktualizace evidence SW 
 • zodpovědnost za dodržování platné legislativy v IT 
 • správa autorizovaného připojení médií do sítě 
 • správa bezdrátového připojení 
 • komunikace s centrálním oddělením IT v Německu v AJ nebo NJ 
 • správa mobilních telefonů
dohodou dle znalostí a zkušeností Jopp Automotive s. r. o. Velké Meziříčí Plný

Účetní

 • Evidence a účtování došlých faktur režijních i materiálových.
 • Fakturace a učtování vydaných faktur, mezistřediskových faktur, pokladny, cestovních příkazů, reklamací, investičních zakázek a interních dokladů.
 • Účast na dokladové inventuře.
20 000 - 21 000 TEDOM a.s. Výčapy Plný

Personalista s 0,5 úvazek

 • zajištění kompletního procesu náboru nových zaměstnanců, 
 • příprava podkladů pro inzerci volných pracovních míst, zajišťování inzerce, 
 • přijímání, zpracování a evidence žádostí o zaměstnání, 
 • organizace a zajištění výběrových řízení, 
 • příprava pracovně-právních dokumentů, 
 • denní komunikace s uchazeči a zaměstnanci organizace a příprava vstupního školení pro nové zaměstnance, 
 • práce se spisovou službou, 
 • rozvoj a udržování vztahů se zaměstnanci.
9555-14900 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Částečný

Pracovník informačního centra, průvodce

Pracovník informačního centra, průvodce

dle dohody Městské kulturní středisko Třebíč Třebíč Plný

Vedoucí úředník – vedoucí odboru správních činností

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Vedení odboru správních činností, 
 • zajišťování působnosti odboru správních činností v příslušných úsecích přenesené působnosti, zejména na úseku evidence obyvatel, matrik, občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupků, řidičských průkazů, BESIP, autoškol, registrace vozidel, stanic měření emisí, voleb, shromažďování, státních symbolů, veřejných sbírek.

Kontakt – telefon: JUDr. Karel Prokeš, vedoucí odboru správních činností, tel.: 568 896 310, 602 720 950, karel.prokes@trebic.cz, Ing. Vladimír Kazda, tajemník 568 896 154, vladimir.kazda@trebic.cz.

platová třída 11. Město Třebíč Třebíč Plný

Vedoucí úředník – vedoucí oddělení informatiky

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Vedení oddělení informatiky, 
 • výkon samostatné působnosti na úseku informačních technologií (rozvoj a správa informačních systémů MěÚ, implementace e-governmentu).

Kontakt – telefon: Ing. Vladimír Kazda, tajemník - 734 234 921, e-mail: vladimir.kazda@trebic.cz.

platová třída 10. Město Třebíč Třebíč Plný

Administrativní pracovník

Zajištění administrativních činností a chodu recepce

od 18000 I&C Energo a.s. Třebíč Plný

Vedoucí finančního odboru Městského úřadu Náměšť nad Oslavou

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • řízení odboru v celém rozsahu jeho působnosti 
 • komplexní zajišťování finančního hospodaření města 
 • zajišťování procesu tvorby a projednávání rozpočtu města, kontroly plnění rozpočtu 
 • zajišťování auditu roční účetní závěrky města 
 • provádění kontroly hospodaření městem zřízených organizací, poskytování metodické pomoci na úseku ekonomickém 
 • sledování výsledků hospodaření městem založených obchodních společností
11. platová třída dle NV 341/2017 Sb., osobní příplatek, příplatek za vedení Město Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Plný

Referent oddělení úřad územního plánování

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • pořizuje územně plánovací podklady, 
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, 
 • vydává vyjádření k záměrům z hlediska územního plánování a závazná stanoviska, 
 • zajišťuje agendu na úseku státní památkové péče.
20 000 - 29 000 Kč. Město Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT