Obor

Pro uchazeče

Nákupčí komodit

 • Nákup komodit pro výrobu (granuláty, plastové díly)
 • Výběrové řízení s dodavateli komodit
 • Vedení projektů redukce materiálových nákladů
 • Spolupráce při zavádění nových projektů
dle dohody Nový start Žďársko Plný

Nákupčí služeb a nepřímého materiálu

 • Vedení agendy nákupu
 • Aktivní spolupráce v rámci týmu nákupu, který zajišťuje nakupování služeb a nepřímého materiálu pro celou výrobní společnost
 • Vyjednávání s dodavateli o cenách, termínech a podmínkách
 • Management dodavatelských vztahů
dle dohody Nový start Jihlavsko Plný

Nákupčí

 • Zajišťování a nakupování materiálu pro výrobu na základě plánu pro zabezpečení plynulého chodu výroby
 • Denní komunikace a vyjednávání podmínek s dodavateli, specifikování potřeb a požadavků na základě plánu výroby
 • Řízení svěřených kmenových dat k materiálu a dodavatelům v systému
 • Řešení neshod
 • Udržování optimální úrovně skladových zásob
 • Účast na projektech zlepšování
 • Komunikace s ostatními odd. ve společnosti (výroba, konstrukce, atd.)
dle dohody Nový start Želetava Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT