Obor

Pro uchazeče

Vedoucí oddělení třískového obrábění

Pro naše pracoviště ve Velkém Meziříčí – Česká republika (mezi Jihlavou a Brnem) hledáme nového zaměstnance na pracovní pozici:

VEDOUCÍ výrobního úseku TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ

Náplň práce:

 • řídí tým lidí (cca 40 osob) podílejících se přímo na výrobě - oddělení třískového obrábění
 • organizuje práci oddělení třískového obrábění
 • motivuje a podněcuje odborný rozvoj podřízených zaměstnanců
 • určuje požadavky na trénink/přeškolení zaměstnanců v dané skupině
 • zodpovídá za zatrénovanost a multifunkčnost týmu
 • zodpovídá za dodržování intermích předpisů zaměstnanatele na svěřeném úseku
 • zodpovídá za bezpečnost práce zaměstnanců ve skupině včetně dodržování zákonných a hygienických přestávek v práci
 • zodpovídá za efektivní využití finančních prostředků věnovaných rozvoji firmy
 • zodpovídá za plnění výrobního plánu
 • zodpovídá za řešení technických problémů spojených s výrobním procesem třískového obrábění
 • zodpovídá za dodržování interních směrnic a zásad BOZP, PO a SER (Etický kodex, Pracovní řád, procedury apod.)
 • provádí pravidelný reporting a při zjištění nedostatků eskalace na nadřízeného
 • dohlíží na dodržování standardů kvality výroby a na bezpečnost práce
 • po obdržení zakázky od obchodního oddělení úzce spolupracuje s oddělením nákupu na nákupu potřebného materiálu a po dokončení výroby s oddělením logistiky na včasné a správné dodávce zboží zákazníkovi
 • průběžně monitoruje využití výrobních postupů a kapacity strojních zařízení tak, aby výroba dostála požadavkům trhu a cena výrobku byla konkurenceschopná

 

 

dohodoudlezkušenosti Jopp Automotive s. r. o. Velké Meziříčí Plný

Kvality Manager pro BU Elevator a svazky

Náplň práce

 • Společně s R&D oddělením spoluzodpovědnost za výrobu nových produktů pro BU Elevator. 
 • Zodpovědnost za SPC (Statistical Process Control). 
 • Zodpovědnost za kalibraci měřidel 
 • Dohled nad vyhodnocením indexu CmK (index způsobilosti strojů). 
 • Zodpovědnost za zkušební stanice pro BU ELE včetně měřících a zkušebních zařízení. 
 • Zodpovědnost za vytváření, aplikaci a dodržování směrnic na úseku kvality v rámci BU ELE. 
 • Zodpovědnost za systém kvality v italské pobočce BU ELE. 
 • Zodpovědnost za řešení zákaznických reklamací a interních neshod za použití nápravných opatření dle 8D metodiky 
 • Spolupráce na zavádění nových technologií, materiálů a výrobků. 
 • Zodpovědnost za neustálé zlepšování výrobků a výrobních procesů s cílem redukce nákladů 
 • Zodpovědnost za měsíční i ad hoc reporting pro BU ELE Výhodou 
 • Zkušenost s kabelovým průmyslem, svazky anebo výtahovým průmyslem 
 • Znalost ISO 9001, ISO TS 16949 Auditor, VDA4, FMEA, SPC 
 • Zkušenosti s vedením menšího kolektivu
--- Draka Kabely, s.r.o. Velké Meziříčí Plný

MISTR VSTŘIKOLISŮ / OBRÁBĚNÍ

CO BUDETE DĚLAT?

 • Organizačně a personálně vést tým pracovníků
 • Zefektivňovat práci i pracovní postupy
 • Řídit proces obrábění a/nebo lisování plastů
 • Nastavovat štíhlou výrobu
 • Spolupracovat s vedoucím a centrálou
 • Podílet se na zavádění nových technologií do výroby
 • Kontrolovat bezpečnost práce
dle dohody Nový start Třebíč Plný

Projektový manažer

CO BUDETE DĚLAT?

 • Kontrolovat projektové rozpočty
 • Plánovat, koordinovat a řídit projekty
 • Reportovat stav projektu managementu
 • Vést projektové porady
 • Řešit kritické body projektů
 • Zastupovat společnost v rámci projektu při komunikaci se zákazníkem
 • Zodpovídat za přípravu auditů
dle dohody Nový start Jihlavsko Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT