Obor

Pro uchazeče

Manažer/ka kvality

 • Udržování a zvyšování úrovně systému řízení kvality. 
 • Koordinace procesů v systému řízení kvality a bezpečí. 
 • Zpracování podkladů a koordinace činností při přípravě nemocnice k externímu hodnocení kvality dle akreditačních standardů. 
 • Metodické vedení zaměstnanců odpovědných za udržování a zlepšování systému řízení kvality na jednotlivých pracovištích, rady pro kvalitu a interních auditorů. 
 • Ověřování efektivity a funkčnosti systému řízení kvality ­ měření, monitorování a analyzování procesů; ­ plánování a vyhodnocování interních auditů; ­ sběr a analýza dat, jejich prezentace 
 • Identifikace a řízení rizik – proaktivní a retroaktivní. 
 • Vedení stížnostní agendy. 
 • Garance řízené dokumentace. 
 • Orientace v legislativě.
12. plat. třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Mistr na ranní směnu

CO BUDETE DĚLAT?

 • Rozhodovat v personálních záležitostech
 • Motivovat, rozvíjet a řídit svoje podřízené
 • Rozvíjet a řídit výrobu dle plánů a technické dokumentace
 • Optimalizovat technické zařízení dle výrobní strategie
 • Zodpovídat za objem rozpracované výroby a podílet se na plnění cílů v oblasti zásob
 • Řešit opatření na zvýšení stability výrobních a kvalitativních procesů
 • Zajišťovat včasné poskytování kvalitních výrobků zákazníkovi
 • Úzce spolupracovat s logistikou
 • Dohlížet a dodržovat BOZP a PO
dle dohody Nový start Žďársko Plný

Plánovač výroby s NJ

CO BUDETE DĚLAT?

 • Plánovat výrobu s ohledem na výrobní kapacity
 • Podílet se na operativním nákupu
 • Dohlížet na plnění výrobních termínů
 • Zefektivňovat logistické procesy
 • Spolupracovat s centrálou v Německu
 • Komunikovat s dodavateli
dle dohody Nový start Třebíč Plný

VEDOUCÍ VÝROBY

 • vedení týmu podřízených pracovníků (mistři jednotlivých výrobních skupin) 
 • metodické a disciplinární vedení 
 • koordinace aktivit směřujících k dodržení plynulého toku výroby a včasné dodávce zakázek 
 • komunikace s oddělením kvality a zákazníkem s cílem zajistit výrobu v požadované kvalitě 
 • dodržování rozpočtových kritérií, controlling z hlediska výroby 
 • podpora vedení společnosti při definování, rozvíjení a kontrole cílů, podpora firemní kultury 
 • zajištění neustálého zlepšování (continuous improvement) kontrolou realizace a efektivnosti procesů a iniciování vhodných nápravných opatření k odstranění nedostatků
40 - 45 tis. PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

OBCHODNÍ MANAŽER

 • zavádění nové značky na trh 
 • aktivní vyhledávání obchodních příležitostí 
 • péče o nové a stávající klienty 
 • tvorba kalkulací, nabídek 
 • kontraktační proces uzavírání smluv
40 - 45 tis. PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Manager mezinárodní logistiky

CO BUDETE DĚLAT?

 • Zodpovídat za strategické řízení a centralizaci logistiky
 • Dohlížet na nastavování systému skladování
 • Optimalizovat náklady
 • Zefektivňovat průběh dopravy mezi dodavateli, výrobou a sklady
 • Nastavovat skladové procesy
 • Mapovat a analyzovat trh
 • Monitorovat dodací podmínky
 • Komunikovat s podřízenými v ČR i zahraničí
dle dohody Nový start Třebíč Plný

MISTR MONTÁŽE A BALENÍ WT

 • vedení týmu cca 55 pracovníků a řízení výroby v týmu montáže a balení ručního nářadí (řídící, organizační a personální činnosti) 
 • optimalizace práce a pracovních postupů ve svěřené oblasti 
 • spolupráce při zavádění nových výrobků, technologií nebo jiných procesů do výroby 
 • zavádění štíhlé výroby 
 • samostatné řešení úkolů a problémů v dané oblasti 
 • kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce
dohodou Wera Werk s.r.o Třebíč Plný

Vedoucí projekčního oddělení

 • Výborná znalost projektování
 • Čtení ve výkresech
 • Koordinování práce
 • Zajišťování inženýringu
 • Vedení porad
dle dohody DNK system s.r.o. Střítež Plný

Vedoucí obchodního oddělení

 • Vedení obchodního týmu rozvoj prodeje v daném regionu, na území ČR
 • Získávání nových klientů a udržování vztahů se stávajícími zákazníky
 • Zpracovávání poptávek
 • Účast na veletrzích
 • Aktivní telefonní kontakt se zákazníky
dle dohody DOMY D.N.E.S. s.r.o. Střítež Plný

Manažer zakázek elektro

Odpovědnost za realizaci a řízení zakázek společnosti v oblasti slaboproudých a silnoproudých technologií.

28000 TIPA Telekom plus a.s. Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT