Obor

Pro uchazeče

PROJEKTOVÝ MANAŽER

CO BUDETE DĚLAT?

 • Aktivně se účastnit řízení změn
 • Využívat nástroje projektového řízení (xSEP, c-Project, CDB,...)
 • Odpovídat za koordinaci mezinárodních projektů
 • Metodicky vést, organizovat a kontrolovat činnosti projektových týmů
 • Koordinovat analýzy a sledovat nově zavedené projekty ve výrobě
 • Jednat se zákazníky
dle dohody Nový start Třebíč Plný

VEDOUCÍ NÁKUPU

 • Koordinovat a řídit činnosti na strategickém nákupu
 • Podílet se na plnění nejenom finančních cílů oddělení
 • Aktivně vyhledávat možnosti pro úspory
 • Motivovat podřízené k dalšímu rozvoji
 • Udržovat dobré vztahy s dodavateli
 • Podporovat tým při řešení kritických situací
dle dohody Nový start Jihlava Plný

Manažer zakázek elektro

Odpovědnost za realizaci a řízení zakázek společnosti v oblasti slaboproudých a silnoproudých technologií.

28000 TIPA Telekom plus a.s. Třebíč Plný

Manažer výrobního úseku

 • Vést výrobní úsek zahrnující technology, mistra, plánovače a dělníky
 • Plánovat výrobu a dohlížet na ni
 • Zefektivňovat výrobní výkony s ohledem na snížení nákladů
 • Vyvíjet nová řešení a pracovní metody
 • Spolupracovat s dalšími výrobními úseky, konstruktéry a obchodníky
 • Podílet se na zavádění nových produktů a výpočtech nákladů
 • Dohlížet na dobrý stav pracovního prostředí a strojů
dle dohody Nový start Žďársko Plný

HR manažer

 • Tvorba personální strategie a vyhodnocování plánů firmy
 • Nábor nových zaměstnanců
 • Vzdělávání a hodnocení zaměstnanců
 • Zajišťování vnitrofiremní komunikace
 • Jednání s odborovými organizacemi
 • Vedení dvou personalistů a oddělení mzdové účtárny
dle dohody Nový start Žďársko Plný

Manažer výroby

 • Návrhy zlepšení výrobních procesů
 • Zodpovědnost za výrobní proces a plnění dodávek na oddělení s 200 zaměstnanci
 • Spolupráce s projektovými manažery při sestavování výrobních plánů
 • Hodnocení a motivace podřízených
 • Komunikace s dalšími odděleními v rámci firmy
dle osobní domluvy Nový start Jihlavsko Plný

HR BUSINESS PARTNER

 • Spolupráce s centrálou společnosti a dalšími pobočkami v zahraničí při tvorbě a implementaci HR procesů
 • Plánování a řízení HR činností a tvorba HR strategie
 • Podpora manažerů a controllingu při plánování a tvorbě HR budgetů
 • Zajištění právních a smluvních záležitostí v rámci pracovního práva
 • Koordinace procesu hodnocení výkonnosti a potenciálu, navyšování mezd, plánování karierních postupů
 • Poradenství v oblasti HR napříč firmou
 • Podpora manažerského týmu při plánování personálu
 • Odpovědnost za implementaci HR instrukcí a pravidel
 • Stanovení a monitoring vybraných HR KPI aj.
dle dohody Nový start Třebíčsko Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT