Obor

Pro uchazeče

Personalista

CO BUDETE DĚLAT?

 • Podílet se na náboru zaměstnanců
 • Spolupracovat při vzniku, průběhu a ukončení pracovního poměru
 • Pracovat v docházkovém a personálním systému
 • Zajišťovat personální agendu
 • Komunikovat se zaměstnanci a ostatními odděleními
 • Podílet se na školících projektech
 • Reportovat vedení společnosti
dle dohody Nový start Třebíč Plný

Mistr ve výrobě

CO BUDETE DĚLAT?

 • Organizačně a personálně vést velký tým pracovníků
 • Zefektivňovat práci i pracovní postupy
 • Řídit proces montáže a balení výrobků
 • Nastavovat štíhlou výrobu
 • Spolupracovat s vedoucím a centrálou
 • Podílet se na zavádění nových technologií do výroby
 • Kontrolovat bezpečnost práce
dle dohody Nový start Třebíč Plný

OBCHODNÍ MANAŽER

 • zavádění nové značky na trh 
 • aktivní vyhledávání obchodních příležitostí 
 • péče o nové a stávající klienty 
 • tvorba kalkulací, nabídek 
 • kontraktační proces uzavírání smluv
45 – 50 tis. PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Manažer/ka kvality

 • Udržování a zvyšování úrovně systému řízení kvality. 
 • Koordinace procesů v systému řízení kvality a bezpečí. 
 • Zpracování podkladů a koordinace činností při přípravě nemocnice k externímu hodnocení kvality dle akreditačních standardů. 
 • Metodické vedení zaměstnanců odpovědných za udržování a zlepšování systému řízení kvality na jednotlivých pracovištích, rady pro kvalitu a interních auditorů. 
 • Ověřování efektivity a funkčnosti systému řízení kvality ­ měření, monitorování a analyzování procesů; ­ plánování a vyhodnocování interních auditů; ­ sběr a analýza dat, jejich prezentace 
 • Identifikace a řízení rizik – proaktivní a retroaktivní. 
 • Vedení stížnostní agendy. 
 • Garance řízené dokumentace. 
 • Orientace v legislativě.
12. plat. třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Plánovač výroby s NJ

CO BUDETE DĚLAT?

 • Plánovat výrobu s ohledem na výrobní kapacity
 • Podílet se na operativním nákupu
 • Dohlížet na plnění výrobních termínů
 • Zefektivňovat logistické procesy
 • Spolupracovat s centrálou v Německu
 • Komunikovat s dodavateli
dle dohody Nový start Třebíč Plný

VEDOUCÍ VÝROBY

 • vedení týmu podřízených pracovníků (mistři jednotlivých výrobních skupin) 
 • metodické a disciplinární vedení 
 • koordinace aktivit směřujících k dodržení plynulého toku výroby a včasné dodávce zakázek 
 • komunikace s oddělením kvality a zákazníkem s cílem zajistit výrobu v požadované kvalitě 
 • dodržování rozpočtových kritérií, controlling z hlediska výroby 
 • podpora vedení společnosti při definování, rozvíjení a kontrole cílů, podpora firemní kultury 
 • zajištění neustálého zlepšování (continuous improvement) kontrolou realizace a efektivnosti procesů a iniciování vhodných nápravných opatření k odstranění nedostatků
40 - 45 tis. PBS INDUSTRY, a.s. Třebíč Plný

Vedoucí projekčního oddělení

 • Výborná znalost projektování
 • Čtení ve výkresech
 • Koordinování práce
 • Zajišťování inženýringu
 • Vedení porad
dle dohody DNK system s.r.o. Střítež Plný

Vedoucí obchodního oddělení

 • Vedení obchodního týmu rozvoj prodeje v daném regionu, na území ČR
 • Získávání nových klientů a udržování vztahů se stávajícími zákazníky
 • Zpracovávání poptávek
 • Účast na veletrzích
 • Aktivní telefonní kontakt se zákazníky
dle dohody DOMY D.N.E.S. s.r.o. Střítež Plný

Projektový manažer

CO BUDETE DĚLAT?

 • Kontrolovat projektové rozpočty
 • Plánovat, koordinovat a řídit projekty
 • Reportovat stav projektu managementu
 • Vést projektové porady
 • Řešit kritické body projektů
 • Zastupovat společnost v rámci projektu při komunikaci se zákazníkem
 • Zodpovídat za přípravu auditů
dle dohody Nový start Jihlavsko Plný

Manažer výroby

 • Návrhy zlepšení výrobních procesů
 • Zodpovědnost za výrobní proces a plnění dodávek na oddělení s 200 zaměstnanci
 • Spolupráce s projektovými manažery při sestavování výrobních plánů
 • Hodnocení a motivace podřízených
 • Komunikace s dalšími odděleními v rámci firmy
dle osobní domluvy Nový start Jihlavsko Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT