Obor

Pro uchazeče

Recepční

Náplň práce:

 • zajištění plynulého chodu recepce
 • řešení rezervací a ubytování hostů
 • obsluha rezervačního systému
 • administrativní práce na recepci
od 28 000 až 31 000 Kč Sport V Hotel Hrotovice Sport-V-Hotel Hrotovice Plný

Laborantka v zemědělském sektoru

 • rozbory zemědělských komodit
 • vzorkování zboží u zákazníků
 • správa laboratorního vybavení celé společnosti
 • provádění kontrol zásob v rámci vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
 • kontrola laboratorních postupů v rámci jednotlivých provozů
 • udržování a aktualizace specifikačních listů komodit

V rámci veškerých činností vymezených v popisu práce bude uchazeč detailně zaškolen, jejich znalost před nástupem do zaměstnání není nutná.

dohodou AGRO 2000 s.r.o. Třebíč Plný

Řízení kvality a vedoucí laboratoře v zemědělském sektoru

 • udržovaní a zavádění certifikačních systému jako GMP+ a ISCC
 • aktualizace dokumentace
 • příprava a realizace pravidelných školení
 • kontrola dodržování správných postupů v rámci jednotlivých certifikačních systémů
 • interní audity
 • certifikační audity
 • rozbory zemědělských komodit
 • vzorkování zboží u zákazníků
 • správa laboratorního vybavení celé společnosti
 • provádění kontrol zásob v rámci vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
 • kontrola laboratorních postupů v rámci jednotlivých provozů
 • udržování a aktualizace specifikačních listů komodit

V rámci veškerých činností vymezených v popisu práce bude uchazeč detailně zaškolen, jejich znalost před nástupem do zaměstnání není nutná.

dohodou AGRO 2000 s.r.o. Třebíč Plný

Logistika

 • smlouvání, objednávání a realizace přepravy komodit v rámci EU
 • komunikace se zákazníky a obchodními zástupci v rámci přepravy zboží
 • řešení reklamací
 • rozvíjení a udržování dobrých vztahů s jednotlivými zákazníky a spedičními/dopravními společnostmi
 • kontrola plnění kontraktů
dohodou AGRO 2000 s.r.o. Třebíč Plný

Controller (AJ/NJ)- Home office až 4x týdně

CO BUDETE DĚLAT?

 • Analýza a vyhodnocení zpracovaných dat
 • Provádět a připravovat zadané analýzy, statistiky a prezentace
 • Zpracovávat analýzy dat s ohledem na tržní trendy a chování zákazníků
 • Mít na starost ad-hoc analýzy (zohledňovat cenové strategie a vývoj produktů)
 • Komunikovat s ostatními kolegy a odděleními
 • Reportovat vedení společnosti do zahraničí
dle dohody NOVÝ START, personální agentura s.r.o. Třebíč Plný

REFERENT/KA SPRÁVY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

 • zajišťuje správu místních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silnice, chodníky, cyklotrasy, mostní objekty, parkovací plochy) včetně sledování jejich technického stavu a dále navrhuje jejich opravy a rekonstrukce
 • zajišťuje realizaci oprav a údržby neinvestičního charakteru
 • vydává vyjádření správce pozemních komunikací k žádostem o připojení pozemku na pozemní komunikaci a k žádostem o vyjádření k projektovým dokumentacím investorů, jejichž záměr se dotýká pozemních komunikací na území města.
dle vzdělání a praxe Město Třebíč Třebíč Plný

Referent/ka nákupu - nákupčí

HLEDÁTE UPLATNĚNÍ V OBLASTI TECHNOLOGIÍ A LOGISTIKY? Přidejte se k zázemí stabilní české firmy. Společnost AGADOS Velké Meziříčí je největší výrobce přívěsů v České republice a současně jeden z největších v Evropě.

POZICE:

 • REFERENT/KA NÁKUPU - NÁKUPČÍ

POPIS PRACOVNÍ POZICE:

 • vyhledávání a volba vhodných dodavatelů, tvorba protinabídek
 • kontrola dodavatelských faktur, dodacích termínů a cen a aktivní řešení případných reklamací
 • kontrola dokumentace k jednotlivým objednávkám a jejich elektronická archivace
 • návrhy opatření pro finanční úspory v nákupu drobného a spotřebního materiálu a pracovních pomůcek
 • hodnocení dodavatelů
 • další operativní úkoly v oblasti administrativy nákupu
odpovídající Agados Velké Meziříčí Plný

Personalista pro odměňování(AJ)

CO BUDETE DĚLAT?

 • Zajišťovat reporting z oblasti HR (personální data, čísla, tabulky)
 • Mít na starost dodržování pravidel odměňování
 • Pracovat s daty z docházkového systému
 • Zpracovávat podklady pro výpočet mezd
 • Úzce spolupracovat s mzdovou účetní
 • Spolutvořit funkční odměňovací systém
 • Spolupracovat s ostatními odděleními a kolegy
dle dohody NOVÝ START, personální agentura s.r.o. Třebíč Plný

HR specialista odměňování

Co bude vaší náplní práce?

 • Práce s personálními čísly, daty, tabulkami. hlídání dodržování pravidel odměňování
 • Příprava mzdových analýz, přehledů, statistik
 • Pravidelný reporting personálních dat
 • Naučit se pracovat s daty z interního docházkového systému
 • Pomoc mzdové účetní při zpracování podkladů pro výpočet mzdy
 • Spolupracovat na tvorbě funkčního odměňovacího systému
 • Stát se interním expertem na oblast odměňování
--- TEDOM a.s. Třebíč Plný

Pracovník BACK OFFICE

Co bude vaší náplní práce?

 • Administrativní činnost při řízení energetických provozů
 • Obsluha portálu OTE ČR a ČEPS
 • Příprava a evidence smluv
 • Tvorba podkladů pro ekonomické řízení společnosti (cash-flow, bankovní záruky,..)
 • Komunikace s dodavateli energií a orgány státní správy
--- TEDOM a.s. Výčapy Plný

Všeobecný/á účetní (M/Ž)

 • účtování faktur, pokladny a vnitřních účetních dokladů
 • odpovědnost za účtování a věcnou kontrolu účetních dokladů
 • zajištění archivace účetních dokladů
 • pomoc hlavní účetní při zpracování daňových přiznání a hlášení, kontrole a inventarizaci účtů
 • zpracování podkladů pro účetní závěrku, pomoc se závěrkovými pracemi
 • komunikace s úřady a příslušnými orgány státní správy
30 000 - 35 000 ŠUDOMA s.r.o. Třebíč Plný

Asistent/-ka obchodního manažera

CO BUDETE DĚLAT?

 • Podporovat manažera v oblasti administrativy, marketingu, obchodu a logistiky
 • Pečovat o marketing firmy (zvýšit povědomí veřejnosti o službách a produktech)
 • Budovat konexe a nové sítě kontaktů
 • Podporovat oddělení nákupu
 • Připravovat podklady pro výběrová řízení
 • Administrace příjmu a výdajů
 • Další administrativní úkoly a související administrativa
dle dohody NOVÝ START, personální agentura s.r.o. Moravské Budějovice Plný

Asistentka obchodního oddělení

Co bude vaší náplní práce?

 • Podpora procesního řízení obchodního oddělení
 • Procesní dohled nad zadáváním dat do interních systémů
 • Kontrola evidence obchodních příležitostí
 • Příprava podkladů pro vyplácení obchodních bonusů
 • Organizační zajištění reportingů za obchodní oddělení
 • Koordinace při přípravě dokumentů a podkladů pro porady obchodního oddělení skupiny TEDOM
 • Kontrola plnění nápravných a preventivních opatření v integrovaném systému řízení
--- TEDOM a.s. Třebíč Plný

Účetní

Co bude vaší náplní práce?

 • Vedení účetnictví dceřiné společnosti TEDOM a.s.
 • Evidence a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • Vedení pokladny, majetku a nedokončené výroby na projektech
 • Výpočet cestovních příkazů
 • Zpracování a odpovědnost za měsíční účetní závěrku a roční uzávěrku
 • Spolupráce a komunikace s kolegy z oddělení finanční účetnictví a projektovými manažery
--- TEDOM a.s. Výčapy Plný

Globální Lean specialista (AJ)

CO BUDETE DĚLAT?

 • Řídit a implementovat LEAN aktivity v oblasti Suppy Chain Managementu
 • Spolupracovat a podporovat ostatní pobočky koncernu (Německo, Mexiko, Čína, Rumunsko, ČR)
 • Zodpovídat za vytváření logistických standardů a procesů na globální úrovni
 • Mít na starost hloubkové analýzy procesů dodavatelů
 • Eliminovat formy plýtvání Vést LEAN workshopy a aktivity
 • Sledovat KPI a měřit efektivitu Lean aktivit
 • Organizovat školení štíhlé výroby
dle dohody NOVÝ START, personální agentura s.r.o. Třebíč Plný

HR controlling (AJ)

CO BUDETE DĚLAT?

 • Zajišťovat reporting z oblasti HR (počty zaměstnanců, náklady společnosti, KPI udržitelnost) pro střední a východní Evropu
 • Podporovat procesy plánování
 • Podílet se na tvorbě rozpočtů a analyzovat náklady společnosti
 • Řídit měsíční KPI v oblasti lidských zdrojů
 • Být nápomocný při obchodních jednáních a rozhodnutích
 • Připravovat ad-hoc analýzy a reporty
 • Podporovat zavádění nových nástrojů do výroby
 • Spravovat systém procesů odměn a zavádět systémy výhod pro zaměstnance
 • Provádět analýzy a hodnocení zaměstnanců ve společnosti
 • Analyzovat externí a interní tržní data
 • Denně komunikovat s nadřízeným i kolegy z jiných lokací v AJ
dle dohody NOVÝ START, personální agentura s.r.o. Velké Meziříčí Plný

Referent zákaznického servisu (AJ/NJ)

CO BUDETE DĚLAT?

 • Zajišťovat komunikaci se zákazníky (českými i zahraničními)
 • Mít na starost objednávky a jejich vkládání do systému
 • Vytvářet zákaznické nabídky pro klienty
 • Podílet na projektech v oblasti perspektivy prodeje
 • Spolupracovat s ostatními kolegy a odděleními
 • Vytvářet příslušnou dokumentaci pro kalkulace a prodejní ceny
 • Řešit úkoly Ad-hoc
 • Vyhodnocovat obchodní KPI
 • Cestovat do zahraničí (párkrát do roka)
dle dohody Nový start Dačice Plný
Nenašli jste práci, která by vás bavila? Nabídněte své služby místním firmám sami. Poptejte práci

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT