Obor

Pro uchazeče

KALKULANT mezinárodních projektů

 • Tvořit kalkulace produktů ve fázi vývoje
 • Získávat podklady od členů mezinárodních projektových týmů
 • Sestavovat finanční plány a analýzy
 • Každodenní práce v Excelu a systému Facton
velmi zajímavá Nový start Třebíčsko Plný

Controller / Specialista reportingu

 • Spolupráce při zavádění štíhlé výroby z pohledu financí
 • Kalkulace nákladů nových či stávajících výrobků
 • Zpracování nákladových analýz
 • Sledování efektivity výroby
 • Vypracování nákladových analýz
 • Reporting a interpretace výsledků
 • Komunikace s ostatními odděleními
 • Ostatní žhavé úkoly v oblasti controllingu
od 30 000 Nový start Jihlavsko Plný

Vedoucí úředník/ce – vedoucí odboru školství a kultury

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Vedení odboru školství a kultury včetně úseku výkonu státní památkové péče, 
 • zajišťování činností vyplývající ze zřizovatelské funkce města k příspěvkovým organizacím v oblasti školství, kultury a sociální oblasti, 
 • zajišťování provozu zejména mateřských škol, základních škol, domu dětí a mládeže, základní umělecké školy a samostatné školní jídelny, 
 • koordinace a zajišťování péče o drobné kulturní nemovité památky na území města, 
 • zajišťování výkonu státní správy v oblasti financování a výkaznictví na úseku školství ve správním obvodu pověřené obce.

Kontakt – telefon: Ing. Jindřiška Pánková, vedoucí odboru školství a kultury - tel.: 568 896 165; Ing. Vladimír Kazda, tajemník – tel: 568 896 154.

platová třída 11. Město Třebíč Třebíč Plný

Úředník - referent vodoprávního úřadu

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Výkon přenesené působnosti - činnost vodoprávního úřadu ve věcech vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a stavebního zákona a s nimi souvisejících právních předpisů, 
 • dohled dle pravomoci vodoprávního úřadu v oblasti vodoprávního řízení a stavebního řízení.

Bližší informace: Ing. Pavel Vosátka, vedoucí odboru životního prostředí, 568 805 210 nebo Ing. Jana Kristková, vedoucí oddělení vodního hospodářství, 568 805 254.

platová třída 10. Město Třebíč Třebíč Plný

Marketingový specialista

 • spoluvytváření dlouhodobé strategie značky a její implementace na trhu odpovědnost za realizaci komunikace značky: ATL, BTL, TTL a její grafická identita návrh a realizaci reklamních kampaní
 • vytváření marketingových vizuálů
 • spoluvytváření ročního marketingového plánu a odpovědnost za čerpání budgetu
 • sledování a analýzy trendů trhu a značky v ČR i zahraničí
 • vytváření analýz jednotlivých projektů
 • spolupodílení se na vytváření PR článků
 • dohled na dodržování úpravy firemních písemností v rámci společnosti
 • spoluvytváření a supervize webových stránek společnosti
 • zajišťování veletrhů a výstav v rámci ČR a SR s aktivní účastí
 • odpovědnost za vedení CRM bytových projektů
25000 S.O.K. stavební, s.r.o. Třebíč Plný

Analytik řízení zdrojů

V rámci rozšiřování našich aktivit hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Analytik/čka řízení zdrojů.

Místo výkonu je v sídle firmy v Třebíči.

Vaší hlavní činností bude kontrola hospodaření se zdroji na zakázkách a zpracování podkladů pro zlepšování funkčnosti firemních procesů a systémů.

dohodou S.O.K. stavební, s.r.o. Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT