home / Inzeráty / Pro uchazeče / INFORMATIK/ČKA

INFORMATIK/ČKA

dle vzdělání a praxe Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
202305224602
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz, tel.: 568 896 146, 607 079 116
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Administrativa a finance
Pracovní pozice
INFORMATIK/ČKA
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vyšší odborné
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.7.2023
Mzda
dle vzdělání a praxe
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

 • Zajišťování správy (administrování) systému informačních a komunikačních technologií, definování problémů a jejich řešení.
 • Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost v časech mimo běžnou pracovní dobu.

Požadavky na zaměstnance

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost českého jazyka

Další požadavky:

Požadované vzdělání:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • informatika, informační technologie, popř. příbuzné obory, požadované znalosti
 • znalost v oblasti informačních technologií na úrovni technické podpory (detekce závad HW a SW a schopnost jejich odstranění)
 • znalost v oblasti instalace a administrace operačních systémů koncových stanic (MS Windows 10, 11), kancelářského SW MS Office 2016 a dalších běžných aplikací
 • základní znalost síťového provozu optických sítí
 • základní znalost serverových operačních systémů na platformě Microsoft
 • časová a pracovní flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
 • schopnost práce pod zátěží

Dále výhodou:

 • schopnost týmové spolupráce
 • dobré komunikační schopnosti
 • alespoň pasivní znalost anglického jazyka
 • řidičské oprávněním skupiny B, aktivní řidič
 • povědomost o informačních systémech veřejné správy (CzechPOINT, IS RŽP, IS Eliška, CDBP, IS CRV, atd.)
 • praxe v oboru nebo ve veřejné správě vítána

Nabízíme

 • Nástup možný ihned (dle dohody), místo výkonu práce Třebíč
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platová třída dle výše dosaženého vzdělání, aktuálního nařízení vlády a délky započitatelné praxe
 • možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu při zapracování
 • podporu při dalším případném studiu
 • vstřícné pracovní podmínky, 25 dní dovolené a pestrý benefitní program
 • perspektivní pracovní pozici, zázemí stabilní organizace

Poznámka k volnému místu

K zařazení do výběrového řízení je nutné doručit na adresu úřadu:

1. Přihlášku:

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

2. K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 20. 6. 2023 na adresu: Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč, popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč. Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – informatik/čka“. Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Miloš Tomek, 568 896 161; 724 794 351; milos.tomek@trebic.cz nebo Mgr. Jaromíra Moudrá, tajemnice MěÚ, tel.: 568 896 154, e-mail: jaromira.moudra@trebic.cz.

Soubory ke stažení

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT