home / Inzeráty / Pro uchazeče / PRACOVNÍK/CE ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ MĚSTA

PRACOVNÍK/CE ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ MĚSTA

11. platová třída Kč Radnice Třebíč Plný
Kód inzerátu
202305044563
Kontaktní osoba
Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz, tel.: 568 896 146, 607 079 116
Adresa sídla firmy
Karlovo nám., 104/55, Třebíč
Obor
Technické a odborné profese
Pracovní pozice
PRACOVNÍK/CE ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ MĚSTA
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Středoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
Ihned
Mzda
11. platová třída
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Výkon samostatné působnosti obce – komplexní zajištění investičních akcí města, zejména:

 • příprava, realizace a vyhodnocení investičních akcí města (tj. řízení svěřené stavby z pohledu investora)
 • koordinace dodavatelů, stavební dozor, přebírání prací
 • příprava výběrových řízení na dodavatele prací

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost českého jazyka

Další požadavky: požadované vzdělání:

 • středoškolské, vysokoškolské, požadovaný obor, zaměření
 • stavební, požadované znalosti
 • znalost v oblasti přípravy a realizace staveb
 • znalost problematiky stavebních dokumentací a stavebních rozpočtů
 • základní orientace v oblasti ekonomiky staveb, základní orientace v technických předpisech, týkajících se přípravy a realizace staveb
 • základní orientace v zákoně o obcích, stavebním zákoně, v zákoně o zadávání veřejných zakázek
 • uživatelská znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení vozidla, ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce

Další dovednosti, schopnosti:

 • praxe v oboru vítána
 • komunikativní schopnosti
 • samostatnost v rozhodování
 • odpovědnost, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

Nabízíme

 

 • Pravděpodobný nástup dle dohody
 • místo výkonu práce Třebíč
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • až 11. platová třída dle aktuálního nařízení vlády dle výše dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe
 • možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu při zapracování
 • vstřícné pracovní podmínky, 25 dní dovolené a pestrý benefitní program
 • komunikativní a kooperativní pracovní tým
 • perspektivní pracovní pozici, zázemí stabilní organizace
 • každodenní možnost praktického uplatnění znalostí a zkušeností z oblasti přípravy a řízení staveb nebo možnost získání této praxe z pohledu investora

Poznámka k volnému místu

Písemnou přihlášku, která bude obsahovat: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky)
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 16. 06. 2023 na adresu: Městský úřad Třebíč Masarykovo nám. 116/6 674 01 Třebíč, popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč. Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ“.

Bližší informace: Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, 568 896 140.

Soubory ke stažení

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT