home / Inzeráty / Pro uchazeče / Úředník/ce – referent/ka speciálního stavebního a silničního správního úřadu

Úředník/ce – referent/ka speciálního stavebního a silničního správního úřadu

platová třída 10 Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
202007222783
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Technické a odborné profese
Pracovní pozice
Úředník/ce – referent/ka speciálního stavebního a silničního správního úřadu
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vyšší odborné
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.10.2020
Mzda
platová třída 10
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Výkon přenesené působnosti – Speciální stavební úřad a Silniční správní úřad dle zák. č. 183/2006 Sb a zák. č. 13/1997 Sb. Bližší informace:

Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb, 568 896 170, ales.kratina@trebic.cz

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)
 • znalost českého jazyka

Další požadavky:

Požadované vzdělání - min. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání, požadovaný obor, zaměření - stavební/ technické/ správní

Požadované znalosti:

 • problematika stavebních a společných řízení
 • problematika kolaudace staveb spolu s řízeními o odstranění staveb
 • problematika dalších institutů stavebního zákona, které souvisí s vykonávanou agendou
 • problematika výkonu silničního správního úřadu na úseku místních a účelových komunikací
 • uživatelská znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení vozidla, ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce

Další dovednosti, schopnosti:

 • praxe v oboru vítána
 • komunikativní schopnosti
 • samostatnost v rozhodování
 • odpovědnost, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

Nabízíme

 • platová třída 10
 • místo výkonu práce Třebíč
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky)
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 23.08.2020 na adresu: Městský úřad Třebíč Masarykovo nám. 116/6 674 01 Třebíč, popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč. Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – ODKS“.

Soubory ke stažení

VŘ ODKS

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT