home / Užitečné informace / Profily firem / Město Třebíč
Město Třebíč

Město Třebíč

Vedení města představuje starostazastupitelstvorada a tajemníkkterý řídí 12 odborů úřadu.

 

Oficiální webové stránky města Třebíče: www.trebic.cz

Pracovní nabídky město zveřejňuje na úřední desce zde»»

 

Firemní inzeráty

Vedoucí úředník/ce – vedoucí odboru školství a kultury

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Vedení odboru školství a kultury včetně úseku výkonu státní památkové péče, 
 • zajišťování činností vyplývající ze zřizovatelské funkce města k příspěvkovým organizacím v oblasti školství, kultury a sociální oblasti, 
 • zajišťování provozu zejména mateřských škol, základních škol, domu dětí a mládeže, základní umělecké školy a samostatné školní jídelny, 
 • koordinace a zajišťování péče o drobné kulturní nemovité památky na území města, 
 • zajišťování výkonu státní správy v oblasti financování a výkaznictví na úseku školství ve správním obvodu pověřené obce.

Kontakt – telefon: Ing. Jindřiška Pánková, vedoucí odboru školství a kultury - tel.: 568 896 165; Ing. Vladimír Kazda, tajemník – tel: 568 896 154.

platová třída 11. - Kč Město Třebíč Třebíč Plný

Úředník - referent stavebního úřadu

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Výkon přenesené působnosti - činnost stavebního úřadu ve věcech stavebního řádu a souvisejících právních předpisů, (zejména umísťování a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb), 
 • dohled dle pravomoci stavebního úřadu v oblasti územního a stavebního řízení.
platová třída 9. - Kč Město Třebíč Třebíč Plný

Úředník - referent stavebního úřadu

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Výkon přenesené působnosti - činnost stavebního úřadu ve věcech stavebního řádu a souvisejících právních předpisů, (zejména umísťování a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb), 
 • dohled dle pravomoci stavebního úřadu v oblasti územního a stavebního řízení.

Bližší informace: Ing. Jaroslav Vošmera, Ph.D., vedoucí odboru výstavby, tel.: 568 896 189, 739 389 753; j.vosmera@trebic.cz.

platová třída 10. - Kč Město Třebíč Třebíč Plný

Úředník - referent vodoprávního úřadu

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Výkon přenesené působnosti - činnost vodoprávního úřadu ve věcech vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a stavebního zákona a s nimi souvisejících právních předpisů, 
 • dohled dle pravomoci vodoprávního úřadu v oblasti vodoprávního řízení a stavebního řízení.

Bližší informace: Ing. Pavel Vosátka, vedoucí odboru životního prostředí, 568 805 210 nebo Ing. Jana Kristková, vedoucí oddělení vodního hospodářství, 568 805 254.

platová třída 10. - Kč Město Třebíč Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT