Obor

Pro uchazeče

SANITÁŘ pro společný lůžkový fond urologie, gynekologie a ORL

  • Poskytování ošetřovatelské péče pod odborným nebo přímým vedením nelékařského zdravotnického personálu bez odborného dohledu.
18300 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč Plný

VŠEOBECNÁ SESTRA a ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ pro oddělení ARO

  • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
10. pl. třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč Plný

VŠEOBECNÁ SESTRA a ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ pro oddělení urgentního příjmu

  • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
10. pl. třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Pracovní pozice: Sociální pracovník v zařízení Ambrela – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Místo výkonu práce: Ambrela – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, L. Pokorného 15, Třebíč

Náplň práce:

  • Kontaktní práce s dětmi a mládeží od 7 do 20 let.
  • Podpora klientů v nepříznivé sociální situaci se zaměřením na tyto oblasti: škola, rodina, volný čas, vrstevnické a partnerské vztahy, návykové látky a chování, konfliktní chování, práce a finance, zdraví, osobnostní zralost a rozvoj.
  • Aplikace metod sociální práce, poskytování základního sociálního poradenství.
  • Podílení se na přípravě a realizaci volnočasových a sociálně aktivizačních činností.
20.000-25.000 Oblastní charita Třebíč Ambrela - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Plný

ZDRAVOTNÍ SESTRA

Plánování a poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.

10.třída Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, p.o. DS Třebíč-Manž.Curieových Plný
20.000 Kč Rehabilitace Šabatková Třebíč poliiklinika Hájek Plný

Sanitář/ka na oddělení sanitářského dispečinku

Pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče.

18300 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT