Obor

Pro uchazeče

Vedoucí výroby

CO BUDETE DĚLAT?

 • Podporovat vedení firmy při definování, rozvíjení cílů
 • Zajišťovat neustálé zlepšování, kontrolovat realizace i efektivnost procesů a iniciovaných vhodných nápravných opatření směrem k odstranění nedostatků
 • Vést a motivovat tým pracovníků
 • Řídit aktivity směřující k dodržení plynulého toku výroby a včasné dodávce zakázek
 • Komunikovat s odd. kvality a zákazníkem s cílem zajistit výrobu v požadované kvalitě
 • Dodržovat rozpočtová kritéria, dělat controlling z hlediska výroby
dle dohody Nový start Třebíč Plný

Všeobecná zdravotní sestra

Plánování a poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu

dohodou IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o. Třebíč Plný

Vedoucí radiologický asistent/ka

 • řídí a koordinuje činnost nelékařských zdravotnických pracovníků, působí jako konzultant na úseku léčebné a diagnostické péče v rámci organizační jednotky radiodiagnostiky, 
 • zodpovídá za přípravu standardů specializovaných postupů, 
 • spolupracuje na implementaci nových vyšetřovacích a diagnostických metod do praxe, 
 • úzce spolupracuje s lékařským a nelékařským personálem klinických pracovišť, 
 • hodnotí kvalitu poskytované zdravotní péče.
11.plat. třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

LÉKAŘ/KA na stanici mikrobiologie

Preventivní, diagnostická a léčebná péče v lékařské mikrobiologii.

11-14 plat.třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Farmaceut/ka

 • příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, 
 • poskytování odborných informací o léčivých přípravcích o jejich účelném, bezpečném používání a dávkování.
11.-13.plat.třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Všeobecná sestra na interní oddělení

Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.

9.-10. plat.třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Všeobecná sestra ortopedické oddělení s náborovým příspěvkem až 80.000 Kč

Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.

9.-10. plat.třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Všeobecná sestra chirurgické oddělení s náborovým příspěvkem až 80.000 Kč

Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

9.-10. plat.třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Praktická sestra s náborovým příspěvkem až 50.000 Kč

 • sledování fyziologických funkcí a projevů pacientů, 
 • komplexní hygienická péče, 
 • prevence dekubitů, 
 • péče o akutní a chronické rány, 
 • rozdělování stravy pacientům podle diet a dohled na jejich dodržování, dohlížení na dodržování pitného režimu a krmení pacientů, 
 • příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, 
 • podílení se na rehabilitačním ošetřovatelství.
9. plat. třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Sanitář/ka pro centrální operační sály s náborovým příspěvkem až 50.000 Kč

Poskytování ošetřovatelské péče pod odborným nebo přímým vedením nelékařského zdravotnického personálu bez odborného dohledu.

od 19590 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT