Obor

Pro uchazeče

20.000 Kč Rehabilitace Šabatková Třebíč poliiklinika Hájek Plný

Zdravotní laborant/ka

 • provádění laboratorních vyšetření, identifikace vzorků biologického materiálu a příprava materiálu pro laboratorní činnost, 
 • zajišťování běžné údržby laboratorní techniky, 
 • zhotovování mikroskopických preparátů, 
 • vedení příslušné dokumentace, 
 • samostatné provádění specializovaných laboratorních vyšetření pod odborným dohledem, 
 • provádění standardních operačních postupů na svém úseku práce, 
 • kontrola uložení laboratorních chemikálií a setů, kontrola jejich exspirace, 
 • zajišťování zpracování vzorků biologického materiálu a jejich likvidaci, 
 • provádění a analýza laboratorních metod.
19660 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč Plný

Všeobecná sestra na oddělení LDN

 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.
21300 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Radiologický asistent/ka

 • provádění radiologických zobrazovacích i nezobrazovacích postupů, včetně podpůrných odborných činností směřující k přípravě, realizaci a interpretaci těchto postupů, 
 • provádění ozařovací techniky na základě předpisu odborného lékaře včetně podpůrných odborných činností související s přípravou a realizací těchto technik, 
 • provádění specifické ošetřovatelské péče poskytované při radiologických postupech, aplikace léků případně i intravenózních diagnostik.
18120 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, 674 01Třebíč Plný

Všeobecná sestra pro jednodenní chirurgii

Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

21300 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Sanitář/ka na oddělení sanitářského dispečinku

Pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče.

18300 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Dětská sestra

Poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

21300 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Plný

Sanitář a ošetřovatel pro stanici DIOP na oddělení LDN

Poskytování ošetřovatelské péče pod odborným nebo přímým vedením nelékařského zdravotnického personálu bez odborného dohledu.

18300 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT