Obor

Pro uchazeče

Vrchní sestra kožního oddělení

 •  organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, 
 • zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci svého oddělení, 
 • zadávání úkolů podřízeným zaměstnancům, kontrolování kvality splněných úkolů a jejich hodnocení, 
 • motivace podřízených zaměstnanců, 
 • zajišťování materiálních zdrojů v odpovídající míře pro práci ošetřovatelského úseku, 
 • zpracování a podílení se na tvorbě vnitřních dokumentů útvaru organizace, 
 • koordinace vzdělávání svých podřízených zaměstnanců
11. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč Plný

Zdravotní laborant na pracoviště hematologie

 • provádění laboratorních vyšetření, identifikace vzorků biologického materiálu a příprava materiálů pro laboratorní činnost
 • zajišťování běžné údržby laboratorní techniky
 • zhotovování mikroskopických preparátů
 • vedení příslušné dokumentace
 • samostatné provádění specializovaných laboratorních vyšetření pod odborným dohledem
 • provádění standardních operačních postupů na svém úseku práce
 • kontrola uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrola jejich expirace
 • zajišťování zpracování vzorků biologického materiálu a jejich likvidaci
 • provádění a analýza laboratorních metod
9. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč Plný

Všeobecná sestra na urologickou ambulanci

 • koordinace chodu odborné ambulance
 • asistence při ambulantních urologických výkonech
 • poskytování odborné ošetřovatelské péče
 • administrativní činnost
 • vedení kartotéky pacientů
 • edukační činnost
10. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč Plný

Všeobecná sestra na neurologickou ambulanci

 • koordinace chodu odborné ambulance
 • poskytování odborné ošetřovatelské péče
 • administrativní činnost
 • vedení kartotéky pacientů
 • edukační činnost
 • poskytování ošetřovatelské péče na lůžkovém neurologickém oddělení
10. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč Plný

Všeobecná sestra na rehabilitační oddělení s možností náborového příspěvku

 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu
10. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč Plný

Všeobecná sestra pro rehabilitační ošetřování na oddělení LDN

 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu a to zejména činnosti spojené s rehabilitačním ošetřováním pacientů
10. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč Plný

Primář/ka dětského a novorozeneckého oddělení

 • preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru pediatrie (dětské lékařství) spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a odborným vedením zdravotnického týmu, 
 • lékařská činnost v ochraně a podpoře veřejného zdraví, 
 • lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní či krajskou působností.
14. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Plný

Všeobecná sestra na interní oddělení

 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
10. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Všeobecná sestra na dětské oddělení

 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
10. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Všeobecná sestra na oddělení ARO-JIP

 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
10. platová třída Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT