home / Užitečné informace / Profily firem / Nemocnice Třebíč
Nemocnice Třebíč

Nemocnice Třebíč

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, je moderní, akreditované pracoviště zabývající se poskytováním komplexní a kvalitní zdravotní péče, a to lůžkové, ambulantní, diagnostické, lékárenské, následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče.

Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví a zajišťuje i komplementární oddělení (například centrální laboratoře, patologii, lékárnu…) a potřebné provozní činnosti. Své zaměstnance pravidelně vzděláváme.

Aby mohla nemocnice poskytovat kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péči klientům - pacientům,  je třeba, aby naši zdravotníci měli kvalitní zázemí poskytované ze strany dalších oddělení jako například personálního, účtárny, technického, ICT nebo stravovacího…

V nemocnici podporujeme poslední trendy v oblasti IT, které zajišťuje početný tým servisních, technických a softwarových pracovníků.Zaměstnanci ICT oddělení se proto setkávají s nejmodernějším SW i HW a řeší i úkoly spojené s vývojem nových aplikací.       

Klademe velký důraz na kvalitní stravu pro pacienty, kterou zajišťujeme prostřednictvím moderně vybavené kuchyně, na přípravě jídelníčku pro pacienty i zaměstnance se podílí nutriční terapeuti.

V případě potřeby Vám poradí naše příjemné recepční.


Kompletní seznam volných pozic

najdete na našich internetových stránkách www.nem-tr.czsekce Kariéra»»

Nabízíme:

 • Perspektivní a stabilní zaměstnání na akreditovaném pracovišti,
 • Dovolenou 25 dnů (u vybraných oborů 5 dnů dodatkové dovolené),
 • Příspěvek na závodní stravování,očkování,
 • Příspěvek na penzijní připojištění a na sportovní aktivity,
 • Finanční odměny (odchod do důchodu, životní výročí 50 let věku, dárci krve, sociální výpomoc),
 • Zvýhodněné ceny volání pro zaměstnance a jeho rodinu.

Kontakt:

Bc. Andrea Břízová, vedoucí personálního oddělení

Telefon: +420 734 526 026

E-mail: personalni@nem-tr.cz

Ať už jste zkušení pracovníci nebo čerství absolventi, kontaktujte nás, budeme se těšit.Třeba právě Vás hledáme do našeho týmu.

 

Firemní inzeráty

KUCHAŘ/ KUCHAŘKA

 • podílí se na přípravě jídel, teplých i studených pokrmů, moučníků, příloh a polévek, dietních jídel v rozsahu dietního systému, technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně dle pokynů vedoucího kuchaře, 
 • provádí dochucování a dohotovení jídel, 
 • provádí výdej stravy strávníkům.
17 150 - 19 160 - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

DĚLNÍK/ DĚLNICE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

 • dohotovování jídel, 
 • výdej připravených jídel, umývání nádobí, 
 • další práce v kuchyni spojené s výrobou části jídel.
3. plat. třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Lékař/ka na neurologické oddělení s náborovým příspěvkem od 100 000 do 300 000 dle kvalifikace

 • preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru neurologie, 
 • lékařská činnost v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
11-13 plat.třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Vedoucí radiologický asistent/ka

 • řídí a koordinuje činnost nelékařských zdravotnických pracovníků, působí jako konzultant na úseku léčebné a diagnostické péče v rámci organizační jednotky radiodiagnostiky, 
 • zodpovídá za přípravu standardů specializovaných postupů, 
 • spolupracuje na implementaci nových vyšetřovacích a diagnostických metod do praxe, 
 • úzce spolupracuje s lékařským a nelékařským personálem klinických pracovišť, 
 • hodnotí kvalitu poskytované zdravotní péče.
11.plat. třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

LÉKAŘ/KA na stanici mikrobiologie

Preventivní, diagnostická a léčebná péče v lékařské mikrobiologii.

11-14 plat.třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Farmaceut/ka

 • příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, 
 • poskytování odborných informací o léčivých přípravcích o jejich účelném, bezpečném používání a dávkování.
11.-13.plat.třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Všeobecná sestra na interní oddělení

Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.

9.-10. plat.třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Všeobecná sestra ortopedické oddělení s náborovým příspěvkem až 80.000 Kč

Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.

9.-10. plat.třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Všeobecná sestra chirurgické oddělení s náborovým příspěvkem až 80.000 Kč

Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

9.-10. plat.třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Praktická sestra s náborovým příspěvkem až 50.000 Kč

 • sledování fyziologických funkcí a projevů pacientů, 
 • komplexní hygienická péče, 
 • prevence dekubitů, 
 • péče o akutní a chronické rány, 
 • rozdělování stravy pacientům podle diet a dohled na jejich dodržování, dohlížení na dodržování pitného režimu a krmení pacientů, 
 • příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, 
 • podílení se na rehabilitačním ošetřovatelství.
9. plat. třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Sanitář/ka pro centrální operační sály s náborovým příspěvkem až 50.000 Kč

Poskytování ošetřovatelské péče pod odborným nebo přímým vedením nelékařského zdravotnického personálu bez odborného dohledu.

od 19590 - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Fyzioterapeut/ka

Provádění odborné a specializované fyzioterapeutické péče u hospitalizovaných a ambulantních pacientů.

22800-37250 - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

VŠEOBECNÁ SESTRA a ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ pro oddělení ARO

 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
10. pl. třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč Plný

VŠEOBECNÁ SESTRA a ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ pro oddělení urgentního příjmu

 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
10. pl. třída - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Zdravotní laborant/ka

 • provádění laboratorních vyšetření, identifikace vzorků biologického materiálu a příprava materiálu pro laboratorní činnost, 
 • zajišťování běžné údržby laboratorní techniky, 
 • zhotovování mikroskopických preparátů, 
 • vedení příslušné dokumentace, 
 • samostatné provádění specializovaných laboratorních vyšetření pod odborným dohledem, 
 • provádění standardních operačních postupů na svém úseku práce, 
 • kontrola uložení laboratorních chemikálií a setů, kontrola jejich exspirace, 
 • zajišťování zpracování vzorků biologického materiálu a jejich likvidaci, 
 • provádění a analýza laboratorních metod.
19660 - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč Plný

Radiologický asistent/ka

 • provádění radiologických zobrazovacích i nezobrazovacích postupů, včetně podpůrných odborných činností směřující k přípravě, realizaci a interpretaci těchto postupů, 
 • provádění ozařovací techniky na základě předpisu odborného lékaře včetně podpůrných odborných činností související s přípravou a realizací těchto technik, 
 • provádění specifické ošetřovatelské péče poskytované při radiologických postupech, aplikace léků případně i intravenózních diagnostik.
18120 - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, 674 01Třebíč Plný

Sanitář/ka na oddělení sanitářského dispečinku

Pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče.

18300 - Kč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč Plný

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT